🥁 Co je nového?

    1. 2022

I přes léto se pracovní skupina schází každý týden v pravidelný čas na 2 hodiny. Aktuálně se věnujeme detailům organizace klauzurního týdne a manuálu respektující komunikace pro účastníky klauzur, prezentací bakalářek a diplomek.

    1. 2022

Dnes mezi sebou sdílí členové skupiny online dokumenty s postřehy a komentáři, které každý vytvořil během osobní účasti na klauzurách, bakalářkách a diplomkách. Mohou nám sloužit jako další podklad k designování nové podoby těchto událostí.

    1. 2022

Pracovní skupina se schází online již déle než měsíc jednou týdně na cca 2 hodiny. Garantka skupiny vytvořila seznam asi 60 otázek, které se vztahují k dílčím fenoménům a principům v rámci klauzur a prezentací bakalářek a diplomek, na jednotlivých setkáních se postupně věnujeme každé otázce. Jednotliví členové podle svého uvážení prezentují své názory nebo diskutují.

Na základě názorů a postojů, které získáme, vytvoříme společnou ideální představu o průběhu akcí, o které v pracovní skupině jde. Aktuálně se věnujeme průběhu klauzur.

    1. 2022 Byla sestavena pracovní skupina – děkujeme všem za zájem a zaslané dotazníky! Do pracovní skupiny byli na jejich základě vybráni tito členové akademické obce: Bára Bažantová, Natálie Drevenáková, Jiří Gruber, Barbora Ilič, Karolína Kohoutková, Denie Kony, Zuzana Kubíková, Luděk Rathouský, Vojtěch Vaněk, Martin Žák (v abecedním pořadí). Více o sestavě pracovní skupiny.

🕳 Kde jsem se ocitl*a?

Vítejte na oficiální stránce pracovní skupiny FaVU, která bude během letního semestru pracovat na návrhu, jak nově pojmout průběh a hodnocení klauzur, bakalářek a diplomek.

Přes tuto stránku se můžete do pracovní skupiny přihlásit a/nebo můžete průběžně sledovat, na čem a jak skupina pracuje. Pracovní skupina, ve které budou studující i pedagogové*žky, se zformuje začátkem dubna a bude činná v následujících třech měsících. Změna, na jejíž podobě bude skupina pracovat, se projeví již v zimním semestru akademického roku 2022/2023. Závěry skupiny budou také sloužit jako podklad pro tvorbu reakreditace studijních programů. Garantkou této skupiny je Katarína Hládeková.

🌚 O jakou skupinu se jedná a proč vzniká?

Po dvou letech experimentování s hodnocením a průběhem zkoušky z předmětu Oborový ateliér po dobu pandemie, kdy si každý ateliér nastavil vlastní pravidla hodnocení, je nutné jednotná pravidla (popsaná v Příloze směrnice k organizaci studia na FAVU VUT) redesignovat do podoby, ve které se nebudou rozcházet s praxí. Ve vedení FaVU zároveň registrujeme individuální podněty na změnu způsobu hodnocení, a to jak ze strany studentstva tak pedagogů*žek. Úpravou těchto pravidel také reagujeme na mezinárodní evaluaci fakulty organizací EQ-Arts. Ta ve svých závěrech mj. doporučila, aby fakulta formulovala jasné strategie, pokyny, kritéria a vzorce pro hodnocení praktických prací a zároveň zajistila jejich konzistentní dodržování ve všech ateliérech.